Juni 21, 2021

Pendidikan Anak Usia Dini

Stkip Persada Khatulistiwa

PKM Dosen dan Mahasiswa TA 2020/2021

Rabu 3 Maret 2021 Dosen dan Mahasiswa melaksanakan kegiatan PKM di Panti Asuhan Insan Jamelak Sintang. 

Kegiatan PKM ini dilaksanakan dengan penuh ceria, dan semangat.